Игри

Информация за страница Глоджево

Глоджево се намира в Северна България, община Ветово, Област Русе. Населението на града се състои предимно от хора, изповядващи православното християнство, както и от такива, които изповядват исляма. Това своеобразно съжителство на двете религии поражда съвсем естествени последици – в града има и в момента действащи три християнски църкви и една джамия. В политическо отношение в града има силно присъствие на Движението за права и свободи – ДПС. Има и две обществени институции в града – това са СОУ Христо Ботев и английската езикова гимназия след седми клас. Сред природните забележителности са пещерата Бездънка и хижа, която се намира на пътя за Кубрат. В периода на заселническия период идват хора от три села, като всички те основно търсят спасение от поробителите. Допълнително успокоение те намират в растящата наоколо буйна гора, а освен това наоколо растат диви плодове, размножавало се много дивеч и всичко това дава основание на жителите да вярват, че в региона ще има добър поминък. Глоджево се прочува със своята изключително плодородна земя – 65 000 дка тежки, сбити, тъмносиви почви и буйни гори. От всички краища на земята се вдигат хора, предимно бежанци, които търсят подслон. Също така от Русия идва и група черкези – това става в средата на 19-ти век, и те пожелават да се заселят в Глоджево. Черкезите били пакостливи хора и крадци – както вероятно много хора знаят, черкезите били конекрадци. Те не искали да работят нищо, но местното население не допуска подобно нещо. Принуждава ги да се заселят в отделна махала, извън пределите на селото.

                Недоволни, черкезите напускат своите колиби поради факта, че населението не им позволява нито да се женят за местните девойки, нито пък да погребват своите покойници в местното гробище. Въобще черкезите не са добре посрещнати и приети от населението в Глоджево. Първата по-открояваща се и внушителна сграда на фона на селските колиби е джамията. В продължение на 100 години – цял един век, тя има дървено минаре, преди тетевенският дюлгерин Илия Тотев заедно със своите помощници Гани Петров Генев и Мехмед Кайъкчъ да издигнат каменно минаре. Като във всеки друг храм навсякъде по света, и в джамията има Свещена книга – Коран. Тя учила мюсюлманите, че само Аллах дава живот и пак само той го взима. Също така че има „този” и „онзи” свят и че нито един вярващ не бива никога да забравя това. С течение на годините преселниците от другите градове се увеличават и по този начин се формира населението на Глоджево. Вероятно много хора, особено онези, които обичат туристическите пътувания и обиколки, са посещавали града. Много от тях пък го посещават, когато отиват на гости у свои близки и роднини, които живеят там. Поради каквато и причина да посещавате града, със сигурност може да оползотворите максимално своя престой. Така например от разказите на местни жители е възможно да се научат интересни факти за заселническия период, за разногласията с черкезите, както и за изграждането на джамията. В смутните времена след Освобождението в града пристигат две български фамилии, но според един османски документ през 1874 г. в селището е нямало нито една българска къща и цели 113 мюсюлмански.

Етикети:   България , Ветово , Градове
eXTReMe Tracker